svensk_antidoping
Antidopingprogram:

Svenska Karateförbundet (SKF) ska enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 11 kap, 4§, punkt 5 aktivt arbeta för en dopingfri idrottsverksamhet. Förbundet ska ansluta sina föreningar samt upprätta plan för antidoping arbete.
RF-stämman har beslutat att följa världs antidoping koden och dess standarder.
Svensk idrott har implementerat Word Anti-Doping Code (WADC) i idrottens antidoping reglemente. Under WADC finns ett antal standarder som i Sverige motsvaras av bland andra föreskrifterna för dopingkontroll, vistelserapportering, dispenser och dopinglistan.