Brandsäkerhetsrutiner för Karate Klubben Wado-Ryu Sandhult vid brand.

Återsamlingsplats:

Vid Sandhultskolans fotbollsplans närmaste mål.
Ingen ställer sig på/vid parkeringsplatsen då man kan vara i vägen för räddningsfordon.

Omedelbart:

Varna/informera alla att det brinner.

Rädda de som är kvar, utan att utsätta någon för fara.

Ringa 112 och informera att det brinner på Sandhultskolan

Bredaredsvägen10 50478 Sandhult.

Släckmaterial finns i gymnastiksalen om möjligt släck utan egen risk.

Utrymningsplan:

Vid brand ser vi till att utrymma lokalen fort och tar oss till vår återsamlingsplats.

Ansvarig ledare/tränare räknar in alla närvarande och rapporterar det vidare till räddningsledare.

Samtliga ledare har mobiltelefoner.

 Säkerhetsrutiner

  1. Regelbunden kontroll av släckutrustning:
    – Sker vid skyddsronden en gång per termin, brandvarnare kontrolleras årligen av skolans brandskyddskontrollant.
  1. Skyltning av släckutrustning och återsamlingsplats:
    – Skall alltid vara tydlig. Detta kontrolleras också vid skyddsronderna.
  1. Sophantering:
    – Sopbehållare och soppåsar skall tömmas och slängas så fort som möjligt.

Viktigt att det inte samlas skräp vare sig ute eller inne.

För att ha fria vägar att gå om det blir brand, samt för att minska risk för anlagd brand.