Vår ambition är att följa Riksidrottsförbundets idéprogram och vision ”Idrotten vill”. Värdegrunden gäller alla som engagerar sig i vår förening och omfattar:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Glädje och gemenskap utgör grunden för all vår verksamhet och vi vill verka för fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling hos varje medlem. Målet är att alla ska ha roligt, må bra och prestera mer.

Demokrati och delaktighet innebär att alla medlemmars röst har lika värde och att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för vår verksamhet.

Allas rätt att vara med står för att ingen ska behöva känna sig utanför oavsett ambition, kunskap, talang, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, etniskt ursprung, tro eller andra olikheter.

Rent spel innebär att våra medlemmar förväntas hålla sig till ”spelets regler”, att uppträda respektfullt mot andra deltagare och tävlande, ledare, domare och publik. Att verka mot fusk, doping, mobbning, trakasserier samt våld såväl på som utanför idrottsarenan.