Wado-Ryu grundades av mästaren Hironori Otsuka (1892-1982), ursprungligen expert på traditionell Japansk ju-jutsu. Stilen karaktäriseras av sina två-och-två övningar (kumite), som inkluderar både självförsvar, knivförsvar och kontrolltekniker.

Svenska Wadokai 
1960 tränade Shingo Ohgami karate i Japan under ledning av Sensei Hironori Ohtsuka, grundaren av karatestilen Wado-Ryu. Shingo Ohgami kom från Japan till Sverige 1969.

I Sverige startade Sensei Shingo Ohgami Karate klubben Samurai-Dojo och bildade senare stilorganisationen Svenska Wadokai. Den stilorganisation vi tillhör.

Nedan: Shingo Ohgami
76