sisu-normkritiskt-varamed


Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och trovärdighet.
Flickor och pojkar, kvinnor och män utgör lika stor del av befolkningen och måste ges samma möjligheter och rättigheter på alla nivåer och inom alla områden.

206px-Igualtat_de_sexes.svg